Các danh hiệu

 1. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một thông điệp ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.

 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ngoài kia có người thích tin nhắn của bạn. Cứ tiếp tục như vậy!

 3. 5

  Tiếp tục quay trở lại.

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Đừng dừng lại !!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.