duân

Nam, 21

duân được nhìn thấy lần cuối:
14/1/18