Khải Hoàn

Nam, đến từ Vĩnh Phúc

Sống vì đam mê thành công sẽ đến với bạn 21/9/16

Khải Hoàn được nhìn thấy lần cuối:
19/6/17