Quỳnh Blue

24

Cuộc đời là những chuyến đi.. Nếu đi không nổi bạn có thể dừng lại :D 20/5/16

Quỳnh Blue được nhìn thấy lần cuối:
20/6/16