Điểm thưởng dành cho Sang nguyễn

 1. 15
  Thưởng vào: 28/6/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 11/8/16

  Đừng dừng lại !!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 10
  Thưởng vào: 16/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 16/5/16

  Ai đó thích bạn

  Ngoài kia có người thích tin nhắn của bạn. Cứ tiếp tục như vậy!

 5. 5
  Thưởng vào: 16/5/16

  Tiếp tục quay trở lại.

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: 13/5/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một thông điệp ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.